TERUGBLIK

KNW Watertechnologie Symposium 'Terug naar de bron' - Hoe zorgen we voor 'schoner' influent?  We keken naar nieuwe stoffen, sensoren, wetgeving en samenwerking in de keten. Want stoffen die er niet in zitten, hoeven we er ook niet uit te halen. Symposium op donderdag 20 april in Amsterdam - zie terugblik.

 pixabay water2

Symposium Watertechnologie 'Terug naar de bron'
donderdag 20 april 2023 | 13:00-17:00 uur | Waternet, Amsterdam

De KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie organiseerde het Symposium 'Terug naar de bron' op donderdag 20 april 2023 bij Waternet. In de toekomst hebben we effluent met hogere kwaliteit nodig, vanwege het milieu en voor hergebruik doeleinden. Hoe kunnen we vanuit de keten zorgen voor influent dat minder vervuild is? Want wat er niet inzit, hoeven we er ook niet uit te halen. We keken met name naar nieuwe stoffen, sensoren, vergunningen en samenwerking in de keten. Lees verder voor het programma en de presentaties.

2304 SWT 3

- - -
PROGRAMMA en download presentaties

13:00   Inloop met koffie en thee
13:30   Waarom? - Terug naar de bron
♦ Introductie - door dagvoorzitter Mariska Ronteltap (HHD Delfland)
Europese wetgeving en nationaal beleid: ontwikkelingen nieuwe Richtlijn Stedelijk Water - door Michael Bentvelsen (UVW)
Hoe zou de industrie haar rol als ketenpartner willen invullen? - door Roy Tummers (VEMW)
Wat kunnen sensoren betekenen in het beter grip krijgen op influent? - door Benjamin van Schothorst (IMD)
15:00   Pauze
15:30   Inzicht en sturing
Regisseur Schoon Water, bronaanpak aan het werk bij Aa en Maas - door Janneke Snijders (ws Aa en Maas)
Indirecte lozingen in kaart brengen bij HHNK, samenwerken met ketenpartners - door Annette Buunen (HHNK/SWECO) en Robin Bos (HHNK)
♦ Discussie en wrap up
16:45   Borrel en afronding

- - -
Organisatie

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie

2304 TG Circulair

- - -

2304 SWT 1

2304 SWT 2

- - -

2304 SWT Wetgeving

2304 SWT Duurzaam ondernemen

2304 SWT Sensoren

2304 SWT Bronaanpak

2304 SWT Indirecte lozingen

- - -
Organisatie
KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl