Event verslagen

Verslagen en presentaties van activiteiten die door KNW georganiseerd zijn.

Hoe maken we de watersector duurzaam en klimaatneutraal? Terugblik op het KNW Symposium 'Meten en rekenen aan duurzaamheid' met bijdragen vanuit kennisinstituten en de praktijk, en een rondleiding bij het Living Labs / AMS Instituut in Amsterdam, op woensdag 2 november 2022.

pexels meten

KNW Symposium: Meten en rekenen aan duurzaamheid

Meten, monitoren en rekenen in de watersector
woensdag 2 november 2022 | 9:30-17:30 | Amsterdam

'Begin met wat er beschikbaar is, niet alles hoeft meteen perfect'

How far does the water sector want to be in 2050 in terms of circularity? (dot on the horizon) and How can and do we want to realize this? (backcasting) - Make it tangible for administrators, policymakers and planners'

'We moeten ontwerpen voor de toekomst'

- - -
PROGRAMMA
en download presentaties

9:00    Inloop met koffie en thee
9:30   Welkom en introductie - door dagvoorzitter Niels Jonkers (Waternet)
9:40  
10:30   Pauze
11:00  
  • Lachgas reductie op RWZI Amsterdam West op basis van sensoren en AI - door Alex van der Helm (Waternet)
  • CO2 en milieu-impactanalyses in de watersector - door Jessica de Koning en Meis Uijttewaal (CE Delft)
  • Data gedreven impact monitoren met MKI - door Thomas Hes en Niels Jonkers (Waternet)
  • Reflectie en visie - door Sander Mager (Unie van Waterschappen)
12:30   Lunch en rondleiding AMS Institute / Living Labs Marine-terrein
13:30  
14:45   Pauze
15:15  
  • Paneldiscussie sprekers, met vragen uit de zaal
16:30   Afsluitende borrel
17:30   Einde


- - -
ORGANISATIE

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl