Event verslagen

Verslagen en presentaties van activiteiten die door KNW georganiseerd zijn.

Stadswerk organiseerde ism KNW en andere organisaties een driedaagse studiereis naar Nordrhein-Westfalen. In het programma was aandacht voor uiteenlopende aspecten van klimaatbestendigheid in de praktijk, en veel kennisuitwisseling met de Duitse collega's en in ons multidisciplinaire reisgezelschap.

stadswerk dusseldorf

Studiereis Nordrhein-Westfalen - van Ruhrgebied tot Rheinische Revier

12-14 oktober 2022 | in en rondom Düsseldorf

Stadwerk organiseerde ism KNW, Waternet, Rioned en GDO weer een studiereis voor vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en ingenieurs- en adviesbureaus. Samen met de Nederlandse ambassade werd een interessant programma aangeboden met bezoeken aan Düsseldorf, Duisburg en omgeving.

Programma - We gingen op zoek naar de Duitse antwoorden op grote vraagstukken rond klimaatadaptatie, energietransitie en gebiedsontwikkeling. Hoe wordt daar gewerkt aan de vergroening van de stedelijke omgeving, aan toekomstbestendig waterbeheer, aan participatie van inwoners bij stads- en gebiedsontwikkeling? Met uitleg van betrokkenen en excursies langs diverse locaties, met oa:

 • Stadsontwikkeling en vergroening, met uitleg door Benedikt Stahl, architect en hoogleraar architectuur en stedenbouw, en een bezoek aan oa:
  - het Groene Ring project, waarin inwoners betrokken worden bij inrichtingsplannen
  - het KO Bogen II project, de grootste groene gevel van Europa
  - de Rijnoeverpromenade, een waardevol verblijfsgebied gecreëerd in de jaren '90 door overkluizing van een drukke verkeersader
 • Water- en Stormmanagement & Klimaatadaptatie, met uitleg en fietsexcursie olv medewerkers van Düsseldorf afd Milieu en Groenbeleid
  - welke maatregelen zijn getroffen na de zware storm in 2014, en de wateroverlast in 2021?
  - is er een Duitse versie van 'Ruimte voor de rivier'?
 • Klimaatmitigatie en bewonersparticipatie, met het Milieuagentschap/ Planbureau van de stad Düsseldorf
  - bezoek aan Grafental, een nieuwbouwwijk met klimaatbeschermingsmaatregelen gerealiseerd met burgerparticipatie
  - Klimaatwandeling langs voorbeeldprojecten in het centrum
 • Stadsvernieuwing en ontwikkeling in Duisburg, met uitleg door Business Metropole Ruhr, over de gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie, gecombineerd met klimaatadaptatie, aanpassing van de woonomgeving en sociale maatregelen
 • Landschapspark Duisburg-Noord, met een rondleiding olv een gids; de oude ijzersmelterij is omgevormd tot landschapspark en industrieel monument

Informatie
Stadswerk organiseert sinds 2017 jaarlijks een internationale studiereis, ism KNW en andere organisaties. We delen ervaringen met onze buitenlandse collega’s én met elkaar, in een multidisciplinair samengesteld reisgezelschap. Er is altijd ruimschoots tijd voor het leggen van netwerkcontacten. Zie Studiereis 2022 voor een terugblik op deze en andere studiereizen.

Organisatie Studiereis 2022
Stadwerk ism KNW, Waternet, Rioned, GDO en de Nederlandse Ambassade

stadswerk studiereis

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl