Afdrukken

Nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen is op veel locaties een belemmering om de KRW-doelen te halen. Welke tools zijn beschikbaar voor inzicht in het effect van perceel-/ regio-specifieke maatregelen? En hoe kunnen die tools nog beter ingezet worden? Terugblik op Webinar WOK #3: Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen.

wok 2021

Webinars Waterkwaliteit op de kaart 2021

15-19 nov 2021 | 15:30-17:00 uur | elke middag een webinar

Webinar programma: Halen we de KRW doelen? (15 nov); RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven (16 nov); Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen (17 nov); Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied (18 nov); Verantwoord waterplezier en -vertier? (19 nov). Zie hier voor de andere webinars.

Terugblik Webinar WOK #3: Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen

Naast de presentaties was er een paneldiscussie met Servaas Damen (RWS), Hedwig Boerrigter (DAW, Kennismatcher Akkerbouw), Arjen Grent (LNV) en Wilbert van Zeventer (I&W). Naar aanleiding van de presentaties en de reacties daarop van het panel werd vooral veel gediscussieerd over de succes- en faalfactoren van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Download het verslag en de presentaties:

Video opname van het webinar:

Achtergrond - De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. Dit webinar biedt een overzicht en bediscussieert mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren.

---
Organisatie

KNW Themagroep Waterkwaliteit