Afdrukken

Alle waterschappen zijn momenteel bezig met planvorming voor de nieuwe Waterbeheerplannen. Daarom in september elke week een CoP webinar rond een actueel thema. Lees verder voor de terugblik op Webinar#1: Maaipakketten.

cop maaibeheer

September: Maand van Beheer & Onderhoud in Waterbeheer

7-28 september 2021, elke dinsdag | 9:00-10:00 uur | online

Webinar programma: Maaipakketten (7 sept), Circulair (14 sept), Innovaties (21 sept) en Gedragsveranderingen (28 sept). Zie hier voor de andere webinars.

TERUGBLIK Webinar #1: Maaipakketten

Download de presentatie: Maaien, van Regulier naar Maatwerk. Aan de orde kwamen o.a. nieuwe maaipakketten op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom nieuwe machines. Met praktijkvoorbeelden. En wat zijn onze ervaringen met de Wet Natuurbescherming bij langdurig hoge temperaturen?

Video opname van het webinar:

Onderhoud - botsende keuzes en sleutel tot succes

CoP Maaien1CoP Maaien2

Organisatie
CoP Beheer & Onderhoud