Event verslagen

Verslagen en presentaties van activiteiten die door KNW georganiseerd zijn.

Wat zijn de ervaringen met centrale regiekamers van rwzi's? Sommige waterschappen kiezen juist voor (gedeeltelijke) decentralisatie. Wat zijn hún ervaringen? En hoe is de interactie tussen de regiekamer en de mensen in het veld? Terugblik op het KNW Webinar van dinsdagmiddag 8 juni 2021.

regiekamer

Webinar ‘Centrale regie of nie?’

dinsdag 8 juni 2021 | 14:00 - 16:00 | online via Teams

Download presentaties

Video opname

[ binnenkort online ]

sfeerbeeld webinar

Al vele jaren geleden hebben een aantal waterschappen de stap gemaakt naar een centrale regiekamer voor rwzi’s. Sommige waterschappen zijn daar ook weer gedeeltelijk of geheel van teruggekomen, terwijl weer anderen nog de stap aan het maken zijn richting centrale aansturing. Daarnaast biedt een centrale aansturing kansen om dit te combineren met de aansturing van het rioleringsbeheer. In het webinar worden ervaringen gedeeld, waarbij zowel centralisatie als decentralisatie in de aandacht staat.

Daarnaast is de wereld aan het veranderen. Als gevolg van Covid-19 zijn veel medewerkers al een jaar thuis aan het werk. Geeft de ontwikkeling met het thuiswerken een nieuw perspectief op het centraal aansturen van installaties en het beheer op afstand? En hoe is eigenlijk de interactie tussen de regiekamer en de mensen in het veld die daar de processen beheren en onderhoud uitvoeren?

Dit webinar is bedoeld voor mensen uit de praktijk die te maken hebben met centrale aansturing van installaties, van organisaties die overwegen dat te gaan doen of van organisaties daar bewust van af zien. Mensen uit de praktijk ontmoeten elkaar en wisselen op dit vlak hun ervaringen uit.

sfeerbeeld webinar

PROGRAMMA en download presentaties

14:00   Opening door dagvoorzitter René Lambregts (Waterschap Brabantse Delta)
14:05   (De)centralisatie bij het Hoogheemraadschap van Rijnland - door Emile Bol (HHR)
Ervaringen met centralisatie, en vervolgens weer een gedeeltelijke decentralisatie. Daarnaast zijn ervaringen met aansturing van de processen vanuit de huiskamer.
14:20   Vragen en discussie
14:30   Terug naar de realiteit en samenspel met de keten - door Johan Hoekman (WSHD)
Vanaf 2020 is WSHD teruggegaan van een centrale naar een decentrale regie, en heeft nu ervaringen met een centrale controlekamer in combinatie met regionale decentrale controlekamers. In het samenspel in de keten worden voor de Gemeente Hoekse Waard de rioolgemalen bewaakt. Wat zijn de ervaringen uit de praktijk?
14:45   Vragen en discussie
14:55   Zie Video Bediencentrale Maasbracht - bij de presentatie door Leo Rosmalen (RWS)
RWS heeft al vele jaren ervaring met centrale aansturing van sluizen en bruggen. De overgang naar centrale aansturing heeft diverse leerpunten opgeleverd, onder andere bij de bediencentrale Maasbracht. Wat kan de afvalwatersector leren van RWS?
15:10   Vragen en discussie
15:20   De verkeerstoren van Waterschap Brabantse Delta - door Hans Mollen (WSBD)
WSBD werkt met een ‘verkeerstoren’ die als taak heeft om centraal de procesresultaten te bundelen en de medewerkers in het veld te adviseren. Overwogen werd destijds om de functie uit te breiden naar een centrale besturing, maar daar is niet voor gekozen.
15:35   Vragen en discussie
15:45   Afsluiting door de dagvoorzitter


Organisatie

Kennis in de Praktijk

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl