Event verslagen

Verslagen en presentaties van activiteiten die door KNW georganiseerd zijn.

Wat is nodig voor echte participatie, en hoe organiseer je dat? We deelden ervaringen, ideeën en oplossingen tijdens het 2e webinar 'Vorm geven aan transities' op woensdag 9 juni 2021.

transities 5

Participatie bij transities - hoe doe je dat?

woensdag 9 juni 2021 | 16:00-17:15 | online

In het kader van Water in de 21e eeuw organiseert KNW een serie webinars met als doel kennis en vaardigheden aan te reiken om transities vorm te geven.

Het webinar op 9 juni ging over Participatie bij transities. Wat is nodig voor echte participatie qua middelen en inrichting? We delen ervaringen om te leren van de ‘worsteling’ en hoe zou je het anders kunnen doen?

Programma en download presentaties

16:00    Welkom en inleiding, met case Poptahof in Delft - door moderator Paul van Eijk (WVV)
16:10   Meten - Beleven - Doen: Geleerde lessen uit Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie - door Teun Terpstra (Hogeschool Zeeland)
16:30   Partnerschap als Watermerk over de evaluatie van participatie in praktijkprojecten van Waterschap Vallei en Veluwe - door Jan Fliervoet (VHL/Radboud Universiteit)
16:45   Omgevingswet? Wij doen mee! over de zoektocht van een drinkwaterbedrijf in het implementatietraject Omgevingswet - door Mirjam van Roode (WML)
17:00   Paneldiscussie en vragen
17:15   Afronding, conclusies en vervolg

 

transities 1

Organisatie
KNW Themagroep Transitievaardigheden

- - -

ACHTERGROND

Water in de 21e eeuw - Vorm geven aan transities
De waterwereld, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben steeds vaker te maken met complexe problemen waar geen duidelijke regisseur voor is, waar geen eenvoudige oplossing voor is, en waar de belangen complex en deels tegengesteld zijn. Denk aan bodemdaling, klimaatadaptatie, herstel biodiversiteit, of het veiligstellen van schone drinkwaterbronnen op de korte én lange termijn.

Complexe problemen en grote uitdagingen
De traditionele project- en procesaanpak werkt niet meer, maar wat dan wel? Transitiemanagement? Meervoudig organiseren? Een ontwerpbenadering? Dit vraagt nieuwe vaardigheden van waterschappen en drinkwaterbedrijven, nieuwe partnerschappen, en nieuwe gedachten over de eigen rol.

Meer webinars Water in de 21e eeuw
KNW Themagroep Transitievaardigheden

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl