Event verslagen

Verslagen en presentaties van activiteiten die door KNW georganiseerd zijn.

mrt 2021 - "Transities maak je samen", dat is een van de lessen uit het 1e WaterWebinar 'Vorm geven aan transities' waarin we oa werden bijgepraat over interne en externe watertransities bij Waterbedrijf Groningen, en bevindingen uit onderzoek naar effectiever waterkwalitietsbeheer.

transities 1

KNW WaterWebinar: 'Op weg naar een effectiever waterkwaliteitsbeheer'

Interne en externe watertransitie in theorie en praktijk – succesvolle vaardigheden
donderdag 4 maart 2021 | 16:00-17:15 uur | online

Programma, en download presentaties

Webinar terugkijken


ACHTERGROND

Water in de 21e eeuw - Vorm geven aan transities
In de watersector hebben we steeds vaker te maken met complexe problemen waar geen duidelijke regisseur voor is, waar geen eenvoudige oplossing voor is, en waar de belangen complex zijn en deels tegengesteld. Denk aan bodemdaling, klimaatadaptatie, herstel biodiversiteit, of het veiligstellen van schone drinkwaterbronnen op de korte én de lange termijn.

Complexe problemen en grote uitdagingen
De traditionele project- en procesaanpak werkt niet meer, maar wat dan wel? Transitiemanagement? Meervoudig organiseren? Een ontwerpbenadering?

Dit vraagt nieuwe vaardigheden van waterschappen en drinkwaterbedrijven, nieuwe partnerschappen, en nieuwe gedachten over de eigen rol. 'Water in de 21e eeuw - Vorm geven aan transities' wordt het centrale thema van een serie WaterWebinars, het eerste webinar was op 4 maart.

Organisatie
KNW Themagroep Transitievaardigheden

transities 2a

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl