TERUGBLIK

Klimaatverandering, beheer en onderhoud: Hoe kunnen we goed inspelen op veranderingen in het klimaat? Terugblik op de 10e Themadag van CoP Beheer & Onderhoud; lees verder voor het Manifest en de presentaties.

cop binnenveld

'Klimaat en Beheer & Onderhoud: Voorbereid op de toekomst?'

10e Symposium CoP Beheer & Onderhoud, op donderdag 9 mei 2019 in Veenendaal en de Binnenveldse Hooilanden.

Themadag over oa peilbeheer, waterkwaliteit en ecologie in relatie tot klimaatverandering - en de effecten van de droogte van 2018 - met een excursie naar de Binnenveldse Hooilanden.

Pleidooi voor afstemming tussen Ecologie, Hydrologie en Beheer & Onderhoud

De bevindingen zijn vastgelegd in een Manifest. 'One-size-fits-all gaat hier niet op. Maatwerk is nodig. Het gaat om bergen, sparen en samenwerken.'

Download Manifest
Manifest Klimaat en Beheer & Onderhoud: Voorbereid op de toekomst!

Terugblik programma

Keynotes en presentaties
- CoP Beheer en Onderhoud - Achtergrond en verdringingsreeks - Bart Brugmans (Waterschap Aa en Maas)
- KNMI klimaatscenario's en te verwachten effecten op waterbeheer - Yorrick de Wijs (KNMI)
- Droogte 2018 - rampscenario voor vis - Martijn Schiphouwer (RAVON)
- Calamiteit: tegelijkertijd te nat & te droog in de polder - Erik van der Linden (HH van Rijnland)
- Methaan uitstoot uit ondiepe wateren beperken door beheer- en onderhoud - Tim Pelsma (Waternet)
- Droogte: Spanningsveld tussen maatregelen en risico's - Jos Kruit (Waterschap Aa en Maas)
- Dilemma: Géén, te zout of te voedselrijk water! - Gelske van Beusekom (HH Schieland en de Krimpenerwaard)
- Evaluatie droogte 2018 - Lonneke Schilte (Waterschap de Dommel) en Elbert Schrama (Waterschap Vallei en Veluwe)
- Sterfte van schelpdieren agv hitte & droogte 2018 - Mirjam Collombon (HHSK) mmv Froukje Sikking (Wetterskip Fryslân)
- Effect van droogte op ecologie van de beken - Ralf Verdonschot (WUR)
- Download het programma

Excursie Binnenveldse Hooilanden
Na de presentaties volgde een excursie naar de Binnenveldse Hooilanden. Wat zijn daar de dilemma's bij klimaatveranderingen? mmv Yvonne Dilling (Waterschap Vallei en Veluwe); zie ook Binnenveldse Hooilanden.

Organisatie
CoP Beheer en Onderhoud in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, Platform Watersysteem Onderhoud (PWSO) en KNW Waternetwerk.

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl