Event verslagen

Verslagen en presentaties van activiteiten die door KNW georganiseerd zijn.

Workshop van Kennis in de Regio over Veilig werken in de waterketen. We waren te gast bij Waterschap Vechtstromen op locatie rwzi Hengelo; november 2018.

KIR logo blauwVeilig werken in de waterketen

Het accent ligt op praktijkervaringen met het voorkomen van trillingen van equipment, het veilig inspecteren van rioolleidingen, en het borgen van veilig werken door werkvergunningen.

Veiligheid: Hoe houden we het hoofd boven water in een zee van risico’s?

In het bijzonder werd ook aandacht besteed aan het voorkomen van explosiegevaar door het nemen van ATEX-maatregelen. Wat hebben we geleerd van de explosie op de rwzi Raalte?

Elke onderwerp werd kort ingeleid door een deskundige uit de praktijk. Daarna ruimschoots de gelegenheid om met elkaar ervaringen te delen, te netwerken en bij elkaar in de keuken te kijken.

Waar?
We waren te gast bij Waterschap Vechtstromen. De bijeenkomst vond plaats in de Inforuimte van de rioolwaterzuivering Hengelo, Wegtersweg 17, 7556 BP Hengelo

Wanneer?
Donderdagmiddag 29 november 2018, met lunch vanaf 12.00 uur.

Programma

12:00    Ontvangst met lunch in Inforuimte rwzi Hengelo
13:00
Welkom
- door Marcel van Zutphen (Waterschap Vechtstromen)
Inleiding
- door Jack Jonk (coördinator Kennis in de Regio)

ATEX-risico’s op RWZI’s - Kennisborging en rechtmatigheid. Hebben we nu voldoende geleerd van de explosie op de rwzi Raalte? Of zit de kennis vooral bij adviesbureaus, aannemers en leveranciers?
- door Marcel van Zutphen (Waterschap Vechtstromen)

Borging van veiligheid vanuit de werkvergunningen - In de werkvergunningen worden voorschriften meegegeven die de veiligheid moeten borgen. Wat zijn de huidige ervaringen, in hoeverre helpen vergunningen ons hierbij en op welke punten missen er nog zaken? Wat is de rol van het overleg tussen vergunning-aanvrager en de vergunningverlener?
- door Maarten Knoppert (Delfluent Services)

14:15
Pauze
14:30

Het risico van trillingen - Trillingen is een fenomeen waarvan de risico’s vaak te weinig worden onderkend. Dit wordt toegelicht met een voorbeeld uit de praktijk, waarbij een ventilator uit elkaar is gespat. Als medewerkers in de buurt hadden gestaan, had dit kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs overlijden.
- door fa. Roothart

Omgaan met besloten ruimtes in de riolering - Besloten ruimtes vormen een risico, dat is algemeen bekend. Minder duidelijk is echter wanneer er precies sprake is van een besloten ruimte, en welke risico’s er verbonden zijn met het betreden van ogenschijnlijk ongevaarlijke ruimtes. Dit heeft in het verleden geleid tot ongevallen. Besloten omgevingen van de riolering hebben specifieke risico’s op zuurstofgebrek, maar ook de vorming van explosieve mengsels en giftige (H2S) dampen.
- door Arend Jan Costermans (KAM-medewerker Valk en de Groot)

15:30
Praktijkbezoek Energiefabriek rwzi Hengelo
16:30
Terugblik en afsluiting
- door Jack Jonk en Jan Willem Mulder
Na afsluiting een drankje en een hapje en netwerken

Workshop Veilig werken in de waterketen

  • Datum: donderdag middag 29 november 2018
  • Tijd: 12:00 - 17:00 uur; om 12:00 uur ontvangst met lunch
  • Locatie: Inforuimte van de rwzi Hengelo (Waterschap Vechtstromen)

Organisatie
Kennis in de Regio

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl