Event verslagen

Verslagen en presentaties van activiteiten die door KNW georganiseerd zijn.

Inspirerend symposium op 5 juni 2018, met praktijkvoorbeelden, lessons learnt en succesfactoren van dijkversterkingsprojecten bij o.a. Marken, Spakenburg en de Wakkere Dijk bij slot Loevestein. De resultaten zijn verwerkt tot advies aan het HWBP. Lees verder voor verslag, presentaties, foto-impressie - en het advies aan Programmadirectie HWBP.

Dijkversterking en ruimtelijke inpassing van de dijken

wakkere dijkHet dijkversterkingsprogramma HWBP is in volle gang. De opgave voor waterschappen en Rijkswaterstaat is groot: tot 2050 moet naar verwachting 1900 kilometer dijk worden versterkt. Daarbij wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met uitdagingen als de inpassing in de omgeving, publieksparticipatie en afstemming met andere belanghebbenden.

We deelden praktijkvoorbeelden en inzichten, tijdens het Symposium 'Ruimtelijke inpassing van dijken' in Slot Loevestein op dinsdagmiddag 5 juni.

Terugblik Symposium

Het was een leerzame en vooral ook inspirerende middag. Een rode draad uit de drie parallelsessies was toch wel het maatwerk in proces, technische uitwerking en tempo om lokaal een goede uitwerking te kunnen realiseren. Goed begrijpen wat er leeft, en hoe de lokale besluitvorming hierin acteert, is onmisbaar.

Zie het verslag: Impressie Symposium Ruimtelijke inpassing van dijken

Advies aangeboden aan Programmadirectie HWBP
Met organisatie en inleiders was afgesproken om de symposium uitkomsten als advies aan te bieden aan de Programmadirectie HWBP, om doorwerking in het programma te borgen.

Aanleiding voor het symposium waren de ervaringen met het inpassen van dijken. Er worden bemoedigende resultaten geboekt, maar er worden - ondanks alle goede bedoelingen - ook nog veel kansen gemist bij de versterkingsopgave van de dijken. Successen, dilemma’s en leerpunten zijn besproken, met als uitkomst een aantal gedeelde observaties. Deze worden in voorliggende notitie als adviezen aangeboden aan de Programmadirectie van het HWBP, zodat waardevolle leerpunten breder meegenomen kunnen worden in de praktijk van dijkversterkingen, zeker gezien de opgave voor de komende decennia.

Lees hier het advies aan de Programmadirectie HWBP: Resultaten en advies n.a.v. Symposium Ruimtelijke inpassing van dijken - 5 juni 2018

Download presentaties

180605a180605b180605c180605d180605e

180605f

180605g180605h

180605i180605j180605k

180605l

 


Symposium Ruimtelijke inpassing van dijken

  • Datum: dinsdag 5 juni 2018
  • Tijd: 12:30 - 18:00 uur
  • Locatie: Slot Loevestein
  • Details en compleet programma: zie hier

Organisatie: KNW Themagroep Water en Ruimte

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl