Afdrukken

Webinar over Aquathermie, mmv STOWA en drie sprekers die de mogelijkheden en potentie belichtten van thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater. Terugblik op webinar 4 in de cyclus 'Water in de circulaire economie'.

webinar circulair 4

Water in de circulaire economie

De watersector kan op diverse terreinen een rol spelen in de circulaire economie. Er zijn talloze kansen en al veel mooie voorbeelden. 'Water in de circulaire economie' wordt het thema van het KNW Najaarscongres in november, met vanaf 14 mei een speciale webinar-cylcus over actuele deelthema's.

WEBINAR 4: Energie uit water
Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Warmte en koude uit oppervlakte- en afvalwater kunnen goede bronnen van duurzame warmte zijn, als alternatief voor aardgas. In dit aquathermie webinar keken we met 3 sprekers naar mogelijkheden en potentie van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA).

Sprekers, en download presentaties:

Achtergrond informatie Aquathermie
Zie STOWA | Aquathermie en H2O-bericht 'Aquathermie kan in Noord Holland in nagenoeg alle warmtevraag voorzien'.

Video WEBINAR 4: Energie uit water

 

Overzicht, programma en terugblik
Webinar-cyclus en KNW Najaarscongres 'Water in de circulaire economie'

INITIATIEFNEMERS


Meer KNW & Watersector events