Event verslagen

Verslagen en presentaties van activiteiten die door KNW georganiseerd zijn.

Voor circulaire ketens in de watersector is de industrie een belangrijke partner. Waar en hoe kunnen we verbindingen tot stand brengen? Terugblik op het 5e webinar in de cyclus 'Water in de circulaire economie'.

webinar circulair 5

Water in de circulaire economie

De watersector kan op diverse terreinen een rol spelen in de circulaire economie. Er zijn talloze kansen en al veel mooie voorbeelden. In de webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie' bespreken we actuele deelthema's in de aanloop naar het KNW Najaarsevent 'Meerwaarde door Verbinding' in november.

WEBINAR 5: Industrie als belangrijke ketenpartner

In het vijfde webinar maakten we een uitstapje buiten de watersector. Immers, als we succesvol willen zijn bij het circulair(der) inrichten van de waterketens en de hierbij vrijkomende reststromen, zullen we moeten samenwerken met andere economische sectoren.

'Het is duidelijk dat we elkaar nodig hebben en elkaar op moeten zoeken, niet alleen over het gebruik van de reststoffen maar misschien ook wel over de uiteindelijke vermarkting daarvan.' Mooie voorbeelden van samenwerking werden in deze bijeenkomst gepresenteerd en besproken. Tijd om meer van deze ketens aan te leggen.

Sprekers, en download presentaties

Video WEBINAR 5: Industrie als belangrijke ketenpartner


Overzicht, programma en terugblik

Webinar-cyclus en KNW Najaarscongres 'Water in de circulaire economie'

INITIATIEFNEMERS


Meer KNW & Watersector events

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl