Afdrukken

Het bestuur van KNW bestaat naast een voorzitter, penningmeester en secretaris, uit enkele leden met een specifieke portefeuille. Zij hebben zitting voor een periode van drie jaar, en zijn eenmaal herkiesbaar. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Bij het organiseren van activiteiten wordt het bestuur terzijde gestaan door themagroepen, platforms en het Verenigings bureau.

Tweemaal per jaar houdt KNW een algemene ledenvergadering. In het voorjaar is er een terugblik op het afgelopen jaar, in het najaar worden de plannen en de begroting voor het volgende jaar besproken.

KNW Bestuur 2023