KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

KNW Waternetwerkdag 2024: Samenwerken voor meer Impact - Terugblik op een dag vol inspiratie! Hoe borgen we vakkennis als collega's met pensioen gaan? Hoe werken waterbeheerders samen met Defensie? Hoe werken de collega's in Limburg aan waterveiligheid? Wat zijn de juridische haken en ogen bij WBS? Lees verder voor programma, presentaties en meer.

2406 WND banner

WATERNETWERKDAG 2024

Visie op de Waterketen - Samenwerken voor meer Impact
vrijdag 21 juni 2024 | Theater De Speeldoos in Baarn

Op vrijdag 21 juni 2024 organiseerden de KNW-themagroepen voor leden en andere belangstellenden de Waternetwerkdag 2024. Deze dag had een feestelijk tintje, omdat we op deze langste dag van het jaar ook vierden dat de vereniging dit jaar 125 jaar bestaat (als KNW 15 jaar) en Wateropleidingen haar 30ste verjaardag viert.

Keynote: Visie op de Waterketen, uitvoeringsagenda voor de komende decennia
Keynote sprekers Gert Dekker (Ambient) en Michael Bentvelsen (Unie van Waterschappen) gaven een update over de ontwikkelingen rond de nieuwe Visie op de Waterketen in Nederland voor de komende decennia. 'De verschillende opgaven van gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, waterschappen en Rijk komen in de Visie bij elkaar, en de uitvoeringsagenda geeft een aanzet voor hoe we die visie gaan realiseren.' Dat er heel veel op ons bord komt te liggen is duidelijk! Is alles wat we willen of moeten wel te combineren? Wat moet er daarvoor gebeuren?

Hieronder het programma met de sprekers en download presentaties. Zie ook de foto-impressie en de uitreiking van de H2O-prijs voor de beste vakartikelen van 2023.

2406 WND 11

- - -
PROGRAMMA en download presentaties

9:30     Inloop
10:00   Welkom door dagvoorzitters Hugo de Jong en Freek van Oerle (JongKNW)
   
11:15   Pauze
11:30  
  • Uitreiking Projectprijs - door Gabrielle Knufman (Wateropleidingen)
  • Mini-Masterclass: Samenwerken met impact - door Genieke Hertoghs (Subconscious Impact)
12:40   Lunch en netwerken
13:40   Parallelsessies in 2 rondes:
15:50   Plenaire afsluiting - wat hebben we opgehaald?
16:00   Netwerk drankje en hapje

Zie hieronder voor toelichting deelsessies.

- - -
MEER INFORMATIE
- Programma-overzicht en sprekers van Waternetwerkdag 2024 - zie hierboven
- Foto-impressie van Waternetwerkdag 2024
- Uitreiking van H2O-prijs voor de beste vakartikelen van 2023
- KNW Voorjaars- en Najaarscongressen in voorgaande jaren

- - -

2406 WND 20

- - -
TOELICHTING DEELSESSIES

Mini-Masterclass: Samenwerken met impact - hoe krijg je ‘water’ hoog op de agenda?
- Dat ‘water’ een relevant gespreksonderwerp is, is glashelder voor jou. Maar hoe agendeer je dit thema als relevant, urgent of belangrijk bij stakeholders? Hoe zorg je ervoor dat het thema meer urgentie en belang krijgt in de optiek van die ander? De wetenschap heeft het 20 jaar geleden laten zien: mensen handelen in hoge mate onbewust, irrationeel en sterk emotioneel. Toch doen we in de dagelijkse interactie vrij weinig met dat wezenlijke inzicht. We doen namelijk maar al te vaak of onze gesprekspartner rationeel en logisch is. En als we nu maar goed genoeg uitleggen wat het belang van water is, dat die dan wel overtuigd is. Niets blijkt minder waar… 'Don’t push me - hoe je mensen wél beweegt' Prikkelende mini-masterclass over samenwerken met impact, de fascinerende werking van het onbewuste brein, en hoe je een ander écht bereikt en op de juiste plek beweging bewerkstelligt.
- door Genieke Hertoghs (Subconscious Impact)

Juridisch kader bij Water en Bodem Sturend
- Hoe vertaal je bij WBS de structurerende keuze juridisch en welke omzetting is nodig bij diverse overheidslagen? We zoomen in op de waterschapsverordening en de watertoets.
- met Simon Handgraaf (Flo Legal), Inge Baltus (Unie van Waterschappen), Claudia van Hoorn (RWS) en facilitator Peter de Putter (Sterk Consulting)

Help, mijn waterexpert gaat met pensioen! - Hoe borgen we kennis in de watersector?
- Presentatie: Kenniscyclus in de sector, de fases van een waterprofessional;
- Hoe speelt Wateropleidingen hier op in? over het belang van talent aantrekken, kennis verzamelen, kennis delen, en het blijven leren en opleiden van vakmensen gedurende de hele loopbaan;
- Uitwisseling: effectieve methoden en nieuwe middelen voor kennisoverdracht en talentontwikkeling;
Interactieve deelsessie in het middagprogramma, door Gabriele Knufman en Bram Ooms (Wateropleidingen)

Bovenregionale Stresstesten: Casus Limburg 2021 - Los de problemen op in een spannende Serious Game!
- We gaan aan de slag met de resultaten van een bovenregionale stresstest voor wateroverlast in Limburg. Wat als de A2 bij Maasbracht instort, of de RWZI bij Stein uitvalt? Wat als er gewonden of zelfs doden vallen, en wat als natuur en ecologie onherstelbare schade oplopen? Als 'vertegenwoordiger' van Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeenten, netbeheerder of veiligheidsregio krijgen we 5 casussen voorgeschoteld, én ieder een eigen opdracht met een zak geld. We moeten onderhandelen voor een oplossing, en er samen uit zien te komen. Er zijn 7 rollen te verdelen in deze spannende serious game met een vleugje humor en dramatiek. Meld je dus snel aan!
- met Eefje Benschop en Ria Löschner (Nelen en Schuurmans) en Jūratė van Wankum-Kuijer (Provincie Limburg). Deze Serious Game is mede mogelijk gemaakt door provincie Limburg, programma WRL.

Veilig achter de dijk!? Civiel-militaire samenwerking voor waterveiligheid
- Waterbeheerders zijn verantwoordelijke voor sterke dijken en waterveiligheid. Bij extreem hoog water of langdurige crisissituaties roepen zij de hulp van Defensie in. Daar rekenen zij op! Met de diverse taken van Defensie is die inzet niet altijd vanzelfsprekend. Wat te doen als bij een hoogwater de inzet van Defensie beperkt is? Hoe houden we het dan samen veilig achter de dijk? Waterbeheerders en Defensie investeren samen in een goede civiel-militaire samenwerking.
- interactieve werksessie met Luitenant-Kolonel Marc Balemans, over civiel-militaire samenwerking en wat dat ons in de afgelopen jaren gebracht heeft, en een gezamenlijke verkenning van hoe we onze zelfredzaamheid kunnen vergroten.

Een brede kijk op klimaatverandering en klimaatadaptatie in de stad
- Klimaatverandering leidt in de stedelijke omgeving onder meer tot wateroverlast, droogte, hittestress, waterkwaliteitsproblemen en biodiversiteitsverlies. Om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen of daar beter mee om te gaan, nemen we klimaatadaptatiemaatregelen. In deze sessie komen de relaties tussen oorzaken, gevolgen en maatregelen aan de orde en zetten we knelpunten, kansen en oplossingen in een breder perspectief.
- met Arnold Wielinga, Martin de Haan en Martin Droog (RHDHV)

Financiering en klimaatbestendig bouwen
- Wat betekenen klimaatadaptief bouwen en water en bodem sturend voor de businesscase van nieuwbouw? Hoe zorgen we ervoor dat financiële kaders niet ten koste gaan van de ambitie? Na deze sessie heb je zicht op de functie van de grondexploitatie, de sturing vanuit EU richtlijnen en de belangen en rol van financiële partijen bij klimaatadaptief bouwen. Met elkaar bespreken we uitdagingen en kansen vanuit financieel perspectief. 
- met Joren Zwaan (TAUW) en Jan Smelik (Rebel)

- - -
KNW banner 2024

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl