KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

De VVM, netwerk van milieuprofessionals, houdt een enquête: "Milieuvraagstukken zijn actueler en urgenter dan ooit. VVM bestaat nu bijna 40 jaar en levert een belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling en -verspreiding over milieuvraagstukken. Hoe kunnen we dat in de toekomst blijven doen?" Denk mee, ook suggesties van niet-leden zijn welkom.

pixabay water4

De VVM, netwerk van milieuprofessionals staat op een kruispunt van haar bestaan. Opgericht voor en door milieukundigen levert de vereniging al bijna 40 jaar een belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling en -verspreiding over het brede werkgebied van de milieuprofessional. 

"Milieuvraagstukken zijn actueler en urgenter dan ooit en tegelijkertijd merken we dat de werkwijze van de VVM (met tijdschriften, themabijeenkomsten, congressen en cursussen) financieel lastig houdbaar is."

Enquête toekomst VVM - De VVM wil graag haar toegevoegde waarde heruitvinden en houdt een enquête - onder leden én niet-leden - om te inventariseren hoe VVM als organisatie verder zou moeten gaan, en welke activiteiten daar bij horen.

Geef ook jouw suggesties via de VVM enquête. Invullen kost ongeveer 5-15 minuten.

Informatie
VVM, netwerk van milieuprofessionals

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl