KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Anneke Stam (Universiteit Wageningen) won de KNW Master prijs van 2022 met haar onderzoek naar bodemkundige processen in het veen, en het effect op de uitstoot van lachgas en andere broeikasgassen. Lees verder voor het artikel over haar onderzoek in Vakblad H2O.

In verzadigd veen komt veel lachgas vrij

Het onderzoek richtte zich op het effect van grondwaterschommelingen en veensamenstelling op de emissies van broeikasgassen. "Het belangrijkste resultaat was dat in verzadigde bodems een aanzienlijke hoeveelheid lachgas vrijkwam. Dat broeikasgas is 273 maal sterker dan CO2. De omslag tussen de grootste en de kleinste bijdrage aan het broeikasgaseffect lag dicht bij elkaar, binnen 0-20 centimeter beneden maaiveld. Het onderzoek hielp ons begrijpen hoe bepaalde emissies ontstaan bij zuurstofarme en zuurstofrijke condities. In die omslag zagen we een piek in lachgas-emissies." - lees verder (pdf download)

Meer informatie
De Waternetwerk Bachelor en Master Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNW Najaarscongres.

KNW MSc prijs in H2O 1

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl