KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Biodiversiteit is de motor van al het leven. Toch richten we onze straten niet vanzelfsprekend zo in dat ze de biodiversiteit bevorderen. 'Op een andere manier ingericht zou het watersysteem van ons straten-netwerk veel kunnen bijdragen aan een grotere biodiversiteit en veerkracht.' De StraaD maakte daarover een krant en infographic met veel inspirerende voorbeelden.

 StraaD poster

Waterleven, naar één groot levend watersysteem

Duizenden straten vormen een machtig netwerk, dat beter ontsloten en benut zou kunnen worden voor de ontwikkeling en verspreiding van talloze organismen. Daarmee zouden onze straten kunnen bijdragen aan het veerkrachtig en leefbaar houden van ons land. 'Op elk niveau in onze leefomgeving zou gewerkt kunnen worden aan het vergroten van de biodiversiteit.'

Ter inspiratie maakte de StraaD een infographic en een StraaDkrant met veel praktische voorbeelden:
- download infograpfic Zo kan het - Waterleven
- download de StraaDkrant, met deze en andere infographics, achtergronden en een stappenplan

straaDkrant waterleven

- - -
De StraaDkrant is een initiatief van
BoschSlabbers landschapsarchitecten, in samenwerking met een groot aantal gemeentes, provincies, waterschappen, kennisinstituten en andere organisaties.

StraaD

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl