Afdrukken

Klimaatadaptatie wereldwijd | In Webinar #4 kijken we naar het grondwater. Hoe wordt kennis van Water, Landschap & Ecohydrologie gebruikt voor klimaatbestendig waterbeheer en inrichting van het landschap in specifieke gebieden? Webinar met voorbeelden uit Zweden en Brabant, op vrijdag 21 oktober 2022.

climate adaptation

CLIMATE ADAPTATION WORLDWIDE

Webinar serie georganiseerd door Platform WOW ism KNW, STOWA, WaterAlliance en KWR, in de periode april tot december 2022.

OCT WEBINAR: Riparian management led by the landscape
Friday October 21, 2022 | time tbd | online | info & join

Water, Landscape and Ecohydrology - Understanding riparian management (inzicht in grondwaterprocessen op micro-niveau), water quality and ecohydrology will help us find mechanisms and controls for landscape- and water-management in the entire stream network.

- - -
AGENDA
okt-dec 2022

TERUGBLIK met video’s van voorgaande webinars

DETAILS en informatie
Platform WOW | Climate Adaptation - Solutions from different corners of the world