KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Belangenafweging en weersextremen, hoe maak je keuzes? Webinar mmv Johan Raap (KNW) over het Triple O perspectief van Overheid, Ondernemingen en Onderwijs, en Anjo Travaille over de werking van ons brein. 7e Webinar in de serie 'Weersextremen en de Watersector' op vrijdag 10 december 2021.

weersextremen slimme nieuwbouw

Webinar Weersextremen # 7 - Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?

vrijdag 10 december 2021 | 9:00-10:00 uur | online

Klimaatverandering en weersextremen, het is bijna dagelijks in het nieuws. Toenemende neerslag in de winter en langere periodes van warmte en droogte in de zomer. En als het dan regent, is dit steeds vaker in piekbuien. Het watersysteem moet hier technisch goed op ingericht worden. Maar het stelt ons ook voor organisatorische uitdagingen. In dit 7e afsluitende webinar kijken we naar gedrag, en hoe we keuzes maken in belangenafwegingen.

Anjo Travaille (expert duurzaamheid & gedrag, Bovenkamers) neemt ons mee in de werking van het menselijk brein. Hoe maken mensen keuzes en kun je daar invloed op uitoefenen? Wat zijn effectieve manieren om duurzaam gedrag te stimuleren op het gebied van waterbeheer? Anjo is gedragswetenschapper met 20 jaar ervaring in de fysieke leefomgeving, en bestuurslid bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Johan Raap (KNW) zal ons meenemen in het perspectief van de triple O: overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen. Johan kan dit als geen ander met zijn ervaring in deze drie typen organisaties. Hier voegt hij zijn rol als kritisch en maatschappelijk betrokken burger aan toe.

Dit webinar is de 7e aflevering in de reeks 'Weersextremen en de watersector,' die georganiseerd wordt door Platform WOW ism KNW, KWR, RIONED en STOWA.

Informatie en aanmelding
Platform WOW | Webinar 'Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?'

- - -
THEMA'S in Webinarserie 'Weersextremen en de Watersector'

  • 21 mei - Inleiding; Weer- en klimaatscenario's
  • 11 juni - Klimaatadaptatie in stad en dorp
  • 9 juli - Droogte: effecten en adaptatie - hogere zandgronden
  • 10 sept - Verzilting: effecten en adaptatie
  • 15 okt - Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
  • 12 nov - Greenfield: slimme nieuwbouw
  • 10 dec - Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?

Zie Platform WOW agenda en sessies terugkijken voor meer informatie.

ORGANISATIE
Platform WOW, KNW, KWR, RIONED en STOWA

weersextremen d

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Handige links

Over onze organisatie

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl