Afdrukken

RWZI operators hebben steeds vaker als nieuwe, extra taak om ook grondstoffen te produceren en energie op te wekken uit het afvalwater. Terugblik op de interactieve sessie Kennis in Praktijk over terugwinning van fosfaat en celluose, en de slibvergisting voor groen gas. Wat zijn onze ervaringen daarmee?

rwzi circulair3

Operators van RWZI’s - met je handen in de circulaire grondstoffen

dinsdag 9 november 2021 | 14:00-16:00 uur | online

Tot voor kort draaide de wereld voor onze operators rond het leveren van mooi gezuiverd afvalwater en ontwaterd slib. Tegenwoordig komt daar steeds vaker een nieuwe taak bij: het produceren van grondstoffen, en het opwekken van zo veel mogelijk energie. Is het leven van de operator daarmee complexer geworden? En wat kunnen we daarover leren van onze collega’s elders?

In dit minisymposium/webinar deelden we ervaringen en voorbeelden.

Programma en download presentaties

Video opname van het webinar

Organisatie
Werkgroep Kennis in Praktijk

rwzi circulair1

rwzi circulair2