KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Gebruikt u de Hydrotheek al? Deze uitgebreide database is opgericht op initiatief van STOWA, en bevat duizenden publicaties over een breed scala aan wateronderwerpen. Regelmatig worden nieuwe publicaties toegevoegd, waaronder artikelen uit Vakblad H2O. Stuur ook uw publicaties toe - samen maken en houden we de Hydrotheek compleet.

hydrotheek

DE HYDROTHEEK

De Hydrotheek is een uitgebreide, doorzoekbare database met publicaties op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.

De Hydrotheek is een initiatief van STOWA en wordt beheerd ism de Bibliotheek van de Wageningen Universiteit.

In de Hydrotheek Top-3 over september 2022:

  • Effectiviteit nutriëntenmaatregelen om uit- en afspoeling vanuit landbouwgronden te verminderen - Deltafact met overzicht van de kennis over de effectiviteit van maatregelen die voor een maatwerkaanpak in beeld zijn.
  • End-of-pipe maatregelen verwijdering microplastics - In deze Deltafact gaat het om de initiatieven die tot doel hebben de (micro)plastics aan het eind van de keten terug te dringen: wanneer de (micro)plastics al in het milieu zijn beland of op het punt staan het milieu te bereiken, zoals bij rioolwaterzuivering.
  • Water in de landbouw: dat kan best anders - Reactie op het essay 'Water in de landbouw, altijd te veel en te weinig' van Jan van Bakel, als bijdrage aan een open dialoog over het gewenste waterbeheer in het landelijk gebied van Nederland.

Waterjuweeltje uitgelicht, sept 2022

  • Hittestress en bewonersparticipatie: bewoners meten omgevingstemperatuur en komen met koele oplossingen - H2O artikel over hittestress onderzoek in tien wijken, resulterend in nieuwe kennis over meten, beleven en doen ten aanzien van klimaatadaptie in de wijk.

Recente STOWA publicaties in de Hydrotheek zijn oa:
2022-39 | Systeemkennis brakke wateren
2022-38 | Effecten van filters en warmtewisselaars op het aquatische ecosysteem : een literatuurstudie
2022-37 | Systeemgerichte ecologische stressanalyse (SESA) : doorontwikkeling en optimalisatie van de SESA laaglandbeken en toepassing op vier casussen
2022-36 | Ontwikkeling van een systeemgerichte ecologische stressanalyse voor sloten en kleine kanalen
2022-35 | Tijdreeksanalyse van de macrofauna op langjarige meetpunten in stromende wateren, sloten en kanalen

Ga naar de Hydrotheek voor deze en andere titels, en zoek in de database op uw eigen trefwoorden.

Uw publicaties in de Hydrotheek?
Neem contact op met de Hydrotheek voor het aanleveren van uw publicaties.

Maandelijkse en wekelijkse nieuwsbrieven
De Hydrotheek geeft maandelijks én wekelijks een nieuwsbrief uit, met een overzicht van recente aanwinsten. Bijzondere publicaties worden uitgelicht onder de titel 'Waterjuweeltjes', de nieuwe aanwinsten en de Top-3.

Meer informatie
Hydrotheek en STOWA | Hydrotheek

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl