KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Discussie over internationaal (samen)werken in de watersector, met concrete probleemstellingen om ervaringen te delen vanuit verschillende invalshoeken. Hoe vind je de vraag 'achter' de vraag? Hoe kunnen we het KNW netwerk beter benutten? Wat zou de rol van private partijen kunnen zijn? Bijeenkomst georganiseerd door KNW en KIWI, op donderdagochtend 7 oktober 2021 in Amersfoort.

blue deal moz

Internationaal (Samen)Werken in de Watersector

donderdag 7 oktober 2021 | 9:30-12:00 uur; inloop vanaf 9:00 uur | Waterschapshuis in Amersfoort

De KNW Contactgroep Internationaal organiseert samen met het Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal (KIWI) een bijeenkomst over 'Internationaal (Samen)Werken in de Watersector'. Met deelnemers vanuit verschillende achtergronden zullen we ervaringen en inzichten uitwisselen, aan de hand van concrete vraagstukken uit internationale waterprojecten.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 7 oktober 2021 van 9:30-12:00 uur; inloop en registratie 9:00-9:20 uur. Ivm de gewijzgde corona-regels is het nu mogelijk om de bijeenkomst op één locatie te houden, en dat zal zijn het Waterschapshuis, Stationsplein 89 in Amersfoort.

Het programma wordt vormgegeven door 4 probleemstellingen interactief te bespreken in de afzonderlijke groepen. Deze probleemstellingen zullen door verschillende organisaties (oa waterschappen, private sector en banken) worden voorgedragen om een breed perspectief te delen. De deelnemers zullen dezelfde diverse achtergrond hebben, waardoor we een scherpe discussie verwachten waarin nieuwe ervaringen en kennis gedeeld kunnen worden.

Vier concept-probleemstellingen die als voorbeeld zijn aangedragen:

  • Samenwerken met andere partijen in andere culturen levert veel dilemma’s op, omdat er vaak heel andere problemen achter de vraag liggen. Wat zijn de echte dilemma’s? Wat is de vraag 'achter' de vraag en hoe kom je daaraan?
  • Goede samenwerking met andere partijen en in andere culturen is belangrijk, maar hoe kun je dat realiseren als je vanuit Nederland geen kans ziet om in samenwerking een samenhangende aanpak aan te bieden?
  • KNW is een waardevol netwerk om kennis te delen, maar de herkenbaarheid en het benutten van de mogelijkheden is een probleem. Hoe kun je beter gebruik maken van KNW en de werkgroep internationaal om kennis en (leer)ervaringen te delen?
  • Het internationale werk van de waterschappen is vooral gericht op kennisdeling en versterking van governance aspecten. Dit zou effectiever en met meer tastbare resultaten kunnen, door samen te werken met relevante private partijen, kennisinstituten en NGOs.

Aanmelding: via het Registratieformulier

Organisatie
KNW Contactgroep Internationaal en KIWI

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl