KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

KNW reikt elk jaar de H2O-prijs uit voor het beste H2O Vakartikel. 'Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater' is verkozen tot beste vakartikel van 2020. Lees verder voor het artikel, de Top-3 én het webinar op 21 september 2021.

maatregelenlijst 

H2O-prijs Jaargang 2020
KNW reikt elk jaar de H2O-prijs uit aan het beste H2O Vakartikel van de vorige jaargang. Van de 62 vakartikelen die in 2020 zijn verschenen in H2O Online, zijn er 15 door de jury nader beschouwd en daaruit werd vervolgens de Top-3 verkozen.

'Maatregel op de Kaart' beste vakartikel van 2020
Het winnende vakartikel van 2020 is 'Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater' van Luuk van Gerven (WEnR), Stefan Jansen (Deltares), Arnaut van Loon (KWR), Saskia Lukacs (RIVM), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Debby van Rotterdam (NMI) en Piet Groenendijk (WEnR). Het artikel beschrijft de ontwikkeling van een kaart (een GIS-tool) die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke maatregelen kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen.

Webinar 'Maatregelen op de kaart' - De auteurs van het winnende vakartikel organiseren op verzoek van KNW een webinar 'Maatregelen op de kaart' over dit actuele onderwerp, op dinsdag 21 september 2021 van 13:00 tot 14:00 uur - lees verder

Tweede en derde plaats
Ook in de Top-3: op de 2e plaats staat 'Nieuwe tools voor inschatten klimaatschade en selecteren van adaptatiemaatregelen' van Frans van de Ven (Deltares, TU Delft), Hasse Goosen en Sandy Hofland (Stichting Climate Adaptation Services), Hans Gehrels en Reinder Brolsma (Deltares). En op de 3e plaats: 'Afkoppelen van hemelwater: aandacht voor de waterkwaliteit' van Jeroen Mandemakers en Jaap Klein (Witteveen+Bos), Simon Holsteijn (IMD BV), Winnie Rip (waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Sjors Traast (gemeente Wijdemeren). Hierbij de eervolle aanvulling dat Jeroen Mandemakers e.a. vorig jaar ook in de Top-3 stonden, namelijk op een gedeelde 2e plaats met 'Ecologische watersysteemanalyse: Waterbalans geeft inzicht'

Lees de winnende vakartikelen:
1 - Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater
2 - Nieuwe tools voor inschatten klimaatschade en selecteren van adaptatiemaatregelen
3 - Afkoppelen van hemelwater: aandacht voor de waterkwaliteit

- - -
Over de H2O-prijs

H2O Online en Vakblad H2O zijn uitgaven van KNW, met nieuws, informatie en vakartikelen uit de hele watersector. KNW reikt elk jaar de H2O-prijs uit aan het beste H2O Vakartikel van de vorige jaargang. Voorwaarde is dat het artikel is geschreven door minimaal één auteur die KNW-lid is. De criteria waarop de vakartikelen beoordeeld worden zijn: goed geschreven, diepgang, vernieuwend en bruikbaar in de praktijk. De deskundige jury bestaat uit Idsart Dijkstra (vz), Maarten Spijker, Jacqueline de Danschutter, Rob Immink, Berend Reitsma en Bas van der Wal.

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Handige links

Over onze organisatie

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl