KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

'Weersextremen en de Watersector' staan centraal in een serie webinars van Platform WOW ism KNW, KWR, RIONED en STOWA. Het 3e webinar was op vrijdag 9 juli en belichtte de problematiek van Droogte op de hoge zandgronden, mmv Bas Worm (ws Vechtstromen) en Michelle Talsma (STOWA). Lees verder voor een terugblik.

weersextremen droogte 

Webinar Weersextremen # 3 - Droogte en verdroging

Herkomst, gevolgen en mogelijke aanpak voor de hoge zandgronden

vrijdag 9 juli 2021 | 9:00-10:00 uur | online

Met Bas Worm (Waterschap Vechtstromen) en Michelle Talsma (STOWA) keken we naar verschillende aspecten van de problematiek rondom droogte, de ervaringen met het aanpakken hiervan, en lopende onderzoeken naar droogte en verdroging.

Welke maatregelen neemt Waterschap Vechtstromen? Waar lopen zij tegenaan? En waar zitten afhankelijkheden van andere organisaties?

Vervolgens hoorden we over lopende STOWA onderzoeken, waaronder programma Lumbricus (Regenworm), om waterbeheerders te ondersteunen bij beslissingen die genomen moeten worden tav droogte en verdroging.

TERUGBLIK met presentaties en video-opname
Platform WOW | Webinar 'Droogte en verdroging op de hogere zandgronden'

- - -
THEMA'S in Webinarserie 'Weersextremen en de Watersector'

  • 21 mei - Inleiding; Weer- en klimaatscenario's
  • 11 juni - Klimaatadaptatie in stad en dorp
  • 9 juli - Droogte: effecten en adaptatie - hogere zandgronden
  • 10 sept- Verzilting: effecten en adaptatie - kust en riviermondingen
  • 15 okt - Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
  • 12 nov - Greenfield: slimme nieuwbouw
  • 10 dec - Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?

Zie Platform WOW agenda en sessies terugkijken voor meer informatie.

ORGANISATIE
Platform WOW, KNW, KWR, RIONED en STOWA

weersextremen d

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl