Wat zijn sleutels tot succes bij klimaatadaptatie? Serie over do's en don'ts - bij het proces naar gedragen keuzes, bij meting en beleving van hittestress én bij de uitvoering van maatregelen. Webinars door KNW Themagroep Water & Ruimte op 23 juni, 30 juni en 7 juli 2021 van 16:00-17:00 uur.

 pexels droogte

Sleutels tot succes bij klimaatadaptatie

23 juni | Do's en don'ts in het proces van klimaatadaptatie
30 juni | Hittestress en metingen tbv klimaatadaptatie
7 juli | Do's en don'ts bij de uitvoering van klimaatadaptatie maatregelen

Organisatie
KNW Themagroep Water en Ruimte

- - -

Do's en don'ts in het proces van klimaatadaptatie

woensdag 23 juni 2021 | 16:00-17:00 uur | online

Hoe kom ik samen met collega's, partners en bestuurders tot een gedragen beschermingsniveau?
Het lastige van klimaatadaptatie is dat er geen landelijke normen gelden. De klimaateffecten waar we naar kijken zijn namelijk "boven-normatief". We delen als overheden, bedrijven, instellingen en inwoners samen de verantwoordelijkheid. Maar hoe kies je samen welke risico's we wél en niet accepteren? Hoe communiceer je open met elkaar, en wie doet vervolgens wat? We gaan graag samen met u in gesprek wat de do's en don'ts zijn in het proces van klimaatadaptatie. We kiezen casussen vanuit onze eigen ervaringen in het begeleiden van processen klimaatadaptatie bij samenwerkingsregio's en gemeenten.
Organisatie: Ria Löschner
Aanmelden: via het registratieformulier

- - -

Hitte is Hot, maar hoe Heet wordt het dan en hebben we er Last van?

woensdag 30 juni 2021 | 16:00-17:00 uur | online

Empirisch onderzoek naar meten van hittestress, in de buitenruimte én binnenshuis
Hittestress is een belangrijk thema in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Er wordt steeds vaker gemeten, maar er is nog weinig ervaring met metingen binnenshuis. In dit webinar gaan we in op de resultaten van hittemetingen in Vlissingen, Middelburg, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen, waar Hitte is gemeten in de buitenruimte (met weerstations) en in 100 woningen (met tempartuursensoren). Met een enquête is de beleving en het gedrag van bewoners in kaart gebracht tijdens de hittegolf van augustus 2020. Hoe warm werd het buiten en binnen tijdens deze hittegolf? Welke woningkenmerken spelen een rol? Hadden bewoners er last van? Kortom: een empirisch onderzoek naar hittestress.
Organisatie: Teun Terpstra
Aanmelden: via het registratieformulier

- - -

Do's en don'ts bij de uitvoering van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie

woensdag 7 juli 2021 | 16:00-17:00 uur | online

Hoe kom ik samen met betrokken partners, bewoners, bedrijven  tot gerealiseerde maatregelen?
Als we het met betrokkenen zoals bewoners, gemeente en bedrijven het eens zijn welke maatregelen nodig zijn op het gebied van klimaatadaptatie, hoe komen we dan tot uitvoering en hoe geven we dat vervolg nadat de maatregelen zijn uitgevoerd? De vraag is: hoe doe je dat samen? Wie betrek je daarbij? Wat doe je zelf en waarin zoek je de samenwerking? En na realisatie, hoe zorg je ook voor goed beheer, eigenaarschap bij betrokken organisaties, bewoners en bedrijven. We gaan graag samen met u in gesprek wat de do's en don'ts zijn bij de uitvoering van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. We kiezen casussen vanuit projecten van samenwerkingsregio's, gemeenten, bewonersinitiatieven etc.
Organisatie: Louis Broersma
Aanmelden: via het registratieformulier

- - -

Organisatie
KNW Themagroep Water en Ruimte