Afdrukken

Terugblik Webinar door KNW Themagroep Water en Ruimte over de toekomst van ons waterbeheer en de Integrale Langetermijnvisie Op het Watersysteem (ILOW) van de Nederlandse waterschappen. Wat wordt de rol van water in de ruimtelijke ordening? Lees verder voor presentatie en video opname.

pixabay dijk

KNW Webinar 'Toekomst van ons waterbeheer'

dinsdag 25 mei 2021 | 15:00 - 16:00 uur | online

Dave van Balkum nam ons in een korte introductie mee in de stand van zaken omtrent de Integrale Langetermijnvisie Op het Watersysteem (ILOW) bij de 21 Nederlandse waterschappen. Uit een onderzoek dat hij deed bleek dat 10 van de 21 waterschappen een dergelijke visie bezitten of aan het opstellen zijn. Deze waterschappen beogen dat water sterker wordt ingezet als ordenend principe in de ruimtelijke ordening.

Terugblik Webinar
Zie terugblik met presentatie, rapport en video opname

Organisatie
KNW Themagroep Water en Ruimte