KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Wat is de meest circulaire, maar ook duurzame toepassing voor organisch materiaal in afvalwater? Bodemverbeteraar of nieuwe bouwsteen: we verkennen beide toepassingen tijdens het KNW Webinar 'Circulair slib, een organisch vraagstuk' op donderdag 17 juni 2021. Lees verder voor een terugblik.

pixabay water4

Circulair slib, een organisch vraagstuk

donderdag 17 juni 2021 | 16:00-18:00 uur | online

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie organiseerde op donderdag 17 juni een webinar over duurzaam omgaan met organisch stof uit afvalwater. De centrale vraag die we voor legden was:

Wat is de meest circulaire, maar ook duurzame toepassing voor organisch materiaal in afvalwater?

In dit webinar hebben we twee routes belicht, als alternatieven voor de huidige verbranding van het slib:

  1. Gebruik als bodemverbeteraar, waarbij slib/organisch materiaal en nutriënten uiteindelijk (net als vroeger) toegepast worden als bodemverbeteraar
  2. Gebruik als nieuwe bouwsteen, waarbij we het organisch materiaal gebruiken als bouwsteen voor organische verbindingen en mogelijke andere toepassingen, zoals vetzuren en PHA

Beide routes kennen verstrekkende gevolgen voor de toekomstige rwzi en zijn niet eenvoudig met elkaar te vergelijken: Wat is het meest circulair? Of het duurzaamst? Of het eenvoudigst te realiseren? En waar zitten welke afnemers op te wachten?

Terugblik programma
Zie terugblik met presentaties, onderzoeksrapport en video opname

Organisatie
Patricia Clevering, Paul Versteeg en Maaike McIntyre namens KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl