In de serie 'Water in de 21e eeuw, vormgeven aan transities' gaan we op 9 juni 2021 met elkaar in gesprek over Participatie. Wat is nodig voor echte participatie, en hoe organiseer je dat? In september komt een vervolg, over participatie vanuit bestuurlijk perspectief.

transities 1

Participatie bij transities – hoe doe je dat?

In het kader van Water in de 21e eeuw organiseert KNW een serie webinars met als doel kennis en vaardigheden aan te reiken om transities vorm te geven.

Dit webinar op 9 juni gaat over Participatie bij transities. Wat is nodig voor echte participatie qua middelen en inrichting? We delen ervaringen om te leren van de ‘worsteling’ en hoe zou je het anders kunnen doen?

Sprekers zijn Teun Terpstra (Hogeschool Zeeland), Jan Fliervoet (Radbout Universiteit Nijmegen) en Mirjam van Roode (Watermaatschappij Limburg). Het webinar wordt gemodereerd door Paul van Eijk.

KNW Webinar: Participatie bij transities – hoe doe je dat?

  • datum: woensdag 9 juni 2021
  • tijd: 16:00-17:15 uur
  • locatie: online
  • aanmelden: via het registratieformulier

Organisatie
KNW Themagroep Transitievaardigheden

- - -

ACHTERGROND

Water in de 21e eeuw - Vorm geven aan transities
De waterwereld, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben steeds vaker te maken met complexe problemen waar geen duidelijke regisseur voor is, waar geen eenvoudige oplossing voor is, en waar de belangen complex en deels tegengesteld zijn. Denk aan bodemdaling, klimaatadaptatie, herstel biodiversiteit, of het veiligstellen van schone drinkwaterbronnen op de korte én lange termijn.

Complexe problemen en grote uitdagingen
De traditionele project- en procesaanpak werkt niet meer, maar wat dan wel? Transitiemanagement? Meervoudig organiseren? Een ontwerpbenadering? Dit vraagt nieuwe vaardigheden van waterschappen en drinkwaterbedrijven, nieuwe partnerschappen, en nieuwe gedachten over de eigen rol.

Meer webinars Water in de 21e eeuw
KNW Themagroep Transitievaardigheden