KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Gebruik van gedoogplichten in de huidige Waterwet en in de nieuwe Omgevingswet werden toegelicht tijdens een leerzame KNW Themamiddag ism Platform WOW, met presentaties door Claudia van Hoorn en Annette Divis-Stein (juristen bij RWS) - zie terugblik.

water 2

Terugblik

Op initiatief van de bestuurlijk-juridische werkgroep van KNW Waternetwerk en in samenwerking met het Platform WOW, is op 6 februari 2020 in gebouw Westraven van Rijkswaterstaat Utrecht een presentatie gegeven over het gebruik van gedoogplichten voor het waterbeheer.

De rechthebbende van grond moet onder bepaalde voorwaarden toestaan dat door een beheerder/initiatiefnemer gebruik wordt gemaakt van zijn grond. Daarbij gaat het om gedoogplichten van rechtswege, bijvoorbeeld voor regulier beheer en onderhoud aan watergangen, en om gedoogplichten bij beschikking voor de aanleg of wijziging van (grotere) werken van algemeen belang, zoals een wijziging van een waterkering.

Voorwaarde voor gedoogplichten is wel dat het tijdelijke of permanente grondgebruik vanwege omvang en/of bijzondere omstandigheden niet tot onteigening hoeft te leiden, gezien de belangen van de rechthebbende. Voor het gebruik van het zwaardere onteigeningsinstrument door de overheid gelden andere regels.

Juridisch adviseur Claudia van Hoorn en advocaat Annette Divis-Stein van de Corporate dienst van RWS hebben op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de belangrijkste jurisprudentie over gedoogplichten op grond van de huidige Waterwet, en alvast vooruit gekeken naar de regels over ‘natte’ gedoogplichten en eventuele schadevergoeding in de Omgevingswet. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en waar dienen waterbeheerders in het bijzonder op te letten na inwerkingtreding van de Omgevingswet? Op welke wijze kunnen adviseurs zich alvast voorbereiden op de nieuwe regels over gedoogplichten in de Omgevingswet?

De korte maar leerzame kennissessie werd goed bezocht door circa 45 personen, voornamelijk juristen van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en adviesbureaus. 


Kennissessie: Gedoogplichten voor waterbeheer

donderdag 6 feb 2020 | 15:30 - 17:30 | RWS Westraven in Utrecht

Met gedoogplichten kan de overheid zorgen dat grond van burgers en bedrijven kan worden benut voor de realisatie van waterstaatswerken, noodzakelijk onderzoek, en het beheer en onderhoud van die werken. Voorwaarde is wel dat de inbreuk op het eigendomsrecht niet zó ingrijpend is dat onteigening noodzakelijk is.

Ook de Omgevingswet biedt de mogelijkheid om voor werken van algemeen belang een gedoogplicht op te leggen. In bepaalde gevallen is daarvoor een beschikking nodig, maar er zijn ook situaties waarin het overheidshandelen van rechtswege moet worden geduld.

Praktijkvoorbeelden nieuwe wetgeving

Tijdens deze KNW Themamiddag werd de nieuwe wetgeving op dit punt aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden uitgelegd door de bestuurlijk-juridische werkgroep van KNW Waternetwerk. Zij zetten de mogelijkheden en beperkingen van de gedoogplicht op een rijtje, zodat dit instrument in de dagelijkse praktijk optimaal kan worden benut. Annette Divis (RWS) gaf een presentatie over de gedoogplicht, gevolgd door Claudia van Hoorn (RWS) met een vooruitblik op de Omgevingswet.

Na afloop was er een gelegenheid om te netwerken onder het genot van een borrel(hapje).  

Details
KNW Themamiddag: Gedoogplichten voor Waterbeheer

Organisatie
KNW Themagroep Bestuurlijk-juridische zaken ism RWS Platform WOW.


Meer Watersector events

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl