Afdrukken

Webinar over hergebruik van water, waterverdeling, en de noodzaak van samenwerking. Onderlinge afstemming is nodig voor een robuuster zoetwatersysteem. Terugblik op webinar 3 in de cyclus 'Water in de circulaire economie'.

webinar circulair 3

Water in de circulaire economie

De watersector kan op diverse terreinen een rol spelen in de circulaire economie. Er zijn talloze kansen en al veel mooie voorbeelden. 'Water in de circulaire economie' wordt het thema van het KNW Najaarscongres in november, met vanaf 14 mei een speciale webinar-cylcus over actuele deelthema's.

WEBINAR 3: Hergebruik van water, oplossing voor droogte?

Webinar mmv Ruud Bartholomeus (KRW) en Jan-Willem Mulder (Evides / Waterfabriek). Aan de orde kwamen onder andere:

Uitkomst van het webinar: Ga de samenwerking aan, en doe dat met ambitie, daadkracht en verstand. Zoek actief andere sectoren en organisaties op. Dit onderwerp is van ons allen samen: overheden, drinkwaterbedrijven, bedrijfsleven en eindgebruikers. Echter: de oplossing voor de ene sector moet niet leiden tot problemen voor de andere sector. Bekijk de functies en het watersysteem dus in onderlinge samenhang.

Download de presentaties
Hergebruik van water, oplossing voor droogte? met 'Waterhergebruik en de zoetwatervoorziening' en 'Afvalwater als nieuwe waterbron?'

Video WEBINAR 3: Hergebruik van water, oplossing voor droogte?

Overzicht, programma en terugblik
Webinar-cyclus en KNW Najaarscongres 'Water in de circulaire economie'

Initiatiefnemers


Meer KNW & Watersector events