Afdrukken

"Naast techniek zijn governance en gedrag cruciaal om veranderingen te realiseren." Hoe je dat doet? Praktische inzichten en voorbeelden werden gedeeld in Webinar 7 in de cyclus 'Water in de circulaire economie' - lees verder voor een terugblik.

webinar circulair 7

Water in de circulaire economie

De watersector kan op diverse terreinen een rol spelen in de circulaire economie. Er zijn talloze kansen en al veel mooie voorbeelden. In de webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie' bespreken we actuele deelthema's.

Governance en gedrag

Water in de circulaire economie gaat vaak over techniek, maar governance en gedrag zijn cruciaal om veranderingen te realiseren. In dit webinar namen we beide onder de loep.

Stefanie Salmon (KWR) is gedragspsycholoog en liet ons zien dat 'kennis' niet genoeg is om gedrag te veranderen. Om waterbesparing te stimuleren moeten we meer doen dan 'nogmaals uitleggen'. Diederik van Duuren (WML) liet uit recent onderzoek zien hoe mensen omgaan met circulaire technieken in en om het huis, zoals vacuümtoiletten en waterbesparende douches. In gesprek gaan met gebruikers is nodig om tot écht passende oplossingen te komen. Henk-Jan van Alphen (KWR) belichtte de 4 belangrijke keuzes die organisaties moeten maken in de governance van de circulaire waterketen.

Benieuwd hoe je dit toepast in jouw werk? Download de presentaties, en kijk het webinar terug voor suggesties en voorbeelden.

Sprekers, en download presentaties

Video WEBINAR 7: Governance en gedrag


Overzicht, agenda en terugblik

Webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie'

INITIATIEFNEMERS


Meer KNW & Watersector events