KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Winnen wat van waarde is - Naar aanleiding van 15 jaar Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) bespraken we de ontwikkelingen rond (terug)winning van grondstoffen en energie uit afvalwater. Met een Jubileumboek, en discussie over nieuwe manieren van kringloopsluiting en de C in nieuwe stoffen. Themadag door KNW en EFGF in Wageningen - lees verder voor een terugblik.

pexels moleculen2

THEMADAG: 15 jaar EFGF en grondstofterugwinning

Het lot van de C in de circulaire watertechnologie
woensdag 27 september 2023 | 10:00-16:30 uur | Omnia, WUR-campus Wageningen

Diverse technologieën voor grondstofterugwinning worden ontwikkeld, getest en toegepast in de praktijk. Net als manieren om energie te winnen uit afvalwater en in te zetten in de energietransitie. Ervaringen met 15 jaar EFGF zijn gebundeld in de jubileum publicatie 'Winnen wat van waarde is, lessen uit 15 jaar EFGF', een boekje dat tijdens het ochtendprogramma werd aangeboden. Tijdens het middagprogramma keken we met inhoudelijke presentaties en discussies oa naar nieuwe manieren van kringloopsluiting, en ervaringen met 'het lot van de C' in nieuwe stoffen.

"In 2008 werd het concept De Energiefabriek winnaar van de landelijke prijsvraag naar ‘Waterschappen middenin de maatschappij’. Vier jaar later kwam daar de Grondstoffenfabriek bij. Sindsdien is er veel onderzocht, geleerd en vooral gerealiseerd rondom de winning van energie, grondstoffen en water uit afvalwater. De meerwaarde van de waterschappen is daarmee gegroeid naar grondstofleverancier en aanjager van een circulaire economie. Betere dingen dus, die mogelijk zijn gemaakt door honderden collega’s, partners, adviseurs en kennisinstellingen." - aldus Sander Mager (bestuurslid UvW en ambassadeur EFGF)

Lees verder voor het programma met download presentaties, jubileum publicatie en achtergrond informatie.

- - -
PROGRAMMA en download presentaties

10:00   Ontvangst met koffie en thee
10:30   Introductie - door dagvoorzitter Bob de Boer
11:00   EFGF - door Leonie Hartog en Jacqueline de Danschutter
12:30   Lunch
13:30   Middagprogramma door KNW; met pauze rond 15:00 uur

Nieuwe manieren van kringloopsluiting

C in nieuwe stoffen

16:45   Einde met borrel

- - -
2309 EFGF jubileumpublicatie

Zie ook EFGF | al 15 jaar van waarde

- - -
ORGANISATIE

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie (TGCW), KNW Themagroep Anaerobie voor Circulaire economie (TACE) en de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF)

- - -
ACHTERGROND

Transitie van 'afvalwaterzuivering' naar 'hergebruik van energie en grondstoffen' uit afvalwater

Diverse technologieën voor grondstofterugwinning worden ontwikkeld, getest en toegepast in de praktijk. Net als manieren om energie te winnen uit afvalwater te winnen en in te zetten in de energietransitie. De focus ligt hierbij met name op fosfaat, stikstof, water en energie. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, waaronder: wat betekenen deze technologieën voor het lot van de C?

Tijdens deze themadag delen we ervaringen en inspiratie, met een terugblik op 15 jaar energie- en grondstoffenfabriek, en een discussie over het vervolg.

Winnen wat van waarde is, lessen uit 15 jaar EFGF

Ervaringen zijn gebundeld in de nieuwe publicatie 'Winnen wat van waarde is, lessen uit 15 jaar EFGF', een boekje dat tijdens het ochtendprogramma wordt aangeboden. Tijdens het middagprogramma zijn er diverse inhoudelijke presentaties en discussies.

Naar nieuwe manieren van kringloopsluiting en de C in nieuwe stoffen

Destijds zijn de waterschappen een samenwerking gestart om energie te winnen uit afvalwater, onder de naam 'Energiefabriek' die tevens de omslag in denken zichtbaar maakte. In de jaren daarna werd die omslag ook gemaakt in de zuivering, door terugwinning van fosfaat, cellulose en andere waardevolle grondstoffen onder de naam 'Grondstoffenfabriek'. Nu gaan de ontwikkelingen verder, oa naar een completere sluiting van de kringloop en onderzoek naar de C in nieuwe stoffen.

De themadag wordt georganiseerd door de KNW themagroepen Circulaire Watertechnologie (TGCW) en Anaerobie voor Circulaire economie (TACE) in samenwerking met de Energie- en Grondstoffenfabrieken (EFGF).

- - -

2304 TG Circulair

logo efgf

 

 

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl