KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Diversiteit en inclusie, begrippen die we steeds vaker tegenkomen. Maar hoe werkt dat op de (water)werkvloer? 'Het creëren van een inclusieve organisatie is een reis, het is nooit af.' Verslag van een inspiratiesessie - met voorbeelden en reflectie, én de nieuwe Toolbox & de Pizzamethode. Bijeenkomst door Coalitie DIG en KNW Vrouwen Waternetwerk.

DIG

INSPIRATIESESSIE Diversiteit & Inclusie

Weerbare watersector - divers en inclusief
dinsdag 3 oktober 2023 |  15:00-17:00 | kantoor Deltares, Delft

Om nu en in de toekomst goed voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen en grote opgaven, helpt het ons als watersector als we een divers palet aan medewerkers in huis hebben. En dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Hoe bereiken we dat?

TERUGBLIK Diversiteit en inclusie in waterorganisaties

'Het creëren van een inclusieve organisatie is een reis; het is nooit af. Het is ook een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van impact” Annemieke Nijhof

'Denk aan de PIZZA-metafoor: Het recept voor een goede “pizza” bestaat uit begrip, veiligheid, respect, gelijkwaardigheid en verbinding.'

'Diversiteit. inclusie en gelijkwaardigheid kun je niet los van elkaar zien'

'Praat met elkaar en niet over elkaar.'

Download: Verslag en terugblik inspiratiesessie 'weerbare watersector'

- - -
TOOLBOX & PIZZAMETHODE
Alle ingrediënten voor een weerbare watersector... op één pizza!

Diversiteit draait om een goede mix tussen jonge en ervaren watermensen, maar bijvoorbeeld ook om verschillende culturele achtergronden, andere vaardigheden, opleidingsniveau, religie, gender, LGBTQIA2S en afstand tot de arbeidsmarkt. Een organisatiecultuur is niet star, maar flexibel en beweegt mee in de tijd. Als je als organisatie diverser en inclusiever wilt worden, kun je daarover in gesprek met elkaar. Dus niet 'zo doen wij het al jaren / daar zijn wij niet van', maar samen bespreken wat al goed gaat en wat beter zou kunnen.

Handig hulpmiddel daarbij is de Pizzamethode: als jij jouw eigen organisatiepizza zou mogen ontwerpen, waar mag dan nog meer aandacht naar toe? We bespraken dit aan de hand van verschillende ingrediënten voor diversiteit op de werkvloer zoals jong/ervaren (kaas), religie (olijf), culturele achtergrond (salami) en gender (olijfolie).

Informatie
- Pizzamethode:
download de Pizzamethode of lees meer achtergrondinformatie op stowa.nl
- Toolbox: download de DIG Toolbox met handvatten, inspiratie, oefeningen, lees- en film-tips en meer

- - -
diversiteit en inclusie afb 1

diversiteit en inclusie afb 2

diversiteit en inclusie afb 4

diversiteit en inclusie afb 3

- - -
PROGRAMMA

15:00   Welkom met persoonlijk verhaal en tips uit de praktijk - door Annemiek Nijhof (CEO Deltares)
15:15   Inspiratie Pitches over positieve ervaringen met diversiteit
- vanuit verschillende perspectieven, oa LGBT+, culturele achtergrond, werken met arbeidsbeperking, religie, digitale vaardigheden, verschil in werkervaring
15:30   Reflectie en bespreken in tweetallen
- wat herken je uit de verhalen?
15:45   Pauze
16:00   Interactie aan discussietafels met verschillende thema's
- kies bij welke tafel jij aansluit: thema’s zijn veiligheid, verbinding, gelijkwaardigheid, begrip, respect
16:45   Centrale afsluiting met terugkoppeling van de discussietafels
Slotwoord door Hanneke van de Klis (Deltares)
17:00   Borrel en napraten

- - -
ORGANISATIE

Coalitie Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG) en het KNW Vrouwen Waternetwerk ism Wateropleidingen en Jong Waterbeheer.

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl