KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Themadag CoP Beheer & Onderhoud en CoP Beken & Rivieren - Veel watergangen worden heringericht om o.a. KRW-doelen te halen. Hoe kan het ontwerp rekening houden met toekomstig B&O? En hoe kunnen we met B&O bijdragen aan bereiken van het streefbeeld? Terugblik op weer een geslaagde en drukbezochte themadag; dinsdag 6 juni 2023 rondom Zwolle.

cop maaien

Herinrichting watergangen: van ontwikkeling naar eindbeeld

dinsdag 6 juni 2023 | 10:00 - 16:00 | rondom Zwolle

Er worden de laatste jaren veel watergangen heringericht om o.a. KRW-doelen te halen. Het juiste beheer en onderhoud van de heringerichte watergangen draagt bij aan het behalen van die doelen. Of niet? Dat hebben we besproken tijdens deze gezamenlijke themadag van CoP Beheer en Onderhoud en CoP Beken en Rivieren.

We begonnen de dag met voorbeelden van hoe je in het ontwerp al rekening kan houden met het toekomstige beheer en onderhoud. Daarnaast wisselden we ervaringen uit over hoe je met beheer en onderhoud kunt bijdragen aan het bereiken van het streefbeeld. In de ochtend waren er parallelle lezingen met voorbeelden uit zowel hoog als laag Nederland.

Na de lunch waren er vier veldbezoeken met uitleg door de gebiedsbeheerders, bij waterlopen die een aantal jaar geleden zijn heringericht.

Kortom een dag vol kennismaken en kennisdelen voor specialisten die te maken hebben met beheer en onderhoud na herinrichting. Lees verder voor programma, presentaties en foto impressie.

- -
PROGRAMMA en download verslag, praatwijzer en presentaties

9:30       Inloop met koffie en thee
10:00   Welkom door de dagvoorzitter
10:10   Koppeling tussen het onderhoud en de streefbeelden? - door Bart Brugmans (Waterschap Aa en Maas)
- zie ook het Streefbeeldenboek
- en H2O artikel 'Veel aandacht voor Bouwen met Natuur in streefbeeldenboek Aa en Maas'
10:45   Parallellsessies, toelichting
11:00   Parallelsessies 1

Parallelsessies 2

12:15   Terugkoppeling van de parallelsessies door de sessievoorzitters
12:35   Ontwikkeling Praatwijzer: Infographic Beheer & Onderhoud - door Wiel Dammers (Waterschap Vechtstromen) en Brenda Boerema (PWSO)
- zie ook: STOWA | Praatwijzer beheer en onderhoud van watergangen
12:45   Lunch
13:45   Veldbezoek
  1. Mastenbroek, door gebiedsbeheerder Paul Jansen
  2. De Zandwetering, door gebiedsbeheerder André Koekkoek
  3. De Vecht, door gebiedsbeheerder Bert van Olst
  4. De Beentjesgraven, door gebiedsbeheerder Maarten Hutten
16:00   Afsluiting in het veld

- - -
PRAATWIJZER - klik op de afbeelding voor download complete document

2306 CoP praatwijzer

- - -
FOTO VERSLAG

2306 CoP 1

2306 CoP 3

2306 CoP 4

2306 CoP 2a

2306 CoP 1a

2306 CoP 2

2306 CoP 5

2306 CoP 6

- - -
ORGANISATIE

CoP Beheer en Onderhoud en CoP Beken en Rivieren

CoP BO

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl